O informacji publicznej

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Zasady udostpniania informacji publicznych reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r.

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nałożyła na Ministra Spraw Wewnętrznych obowiązek uregulowania standardów publikacji BIP.