Zespół Szkolno - Przedszkolny w Reńskiej Wsi  jest jednostką organizacyjną Gminy Reńska Wieś, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Zespół został utworzony Uchwałą Nr XVI/94/08 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 13 lutego 2008 r. i działa na podstawie: 

  • Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (z późniejszymi zmianami)

  • Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami)

  • Ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (z późniejszymi zmianami)

Organem prowadzącym jest Gmina Reńska Wieś. 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty. 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 marzec 2021 17:31 Marek Wojtala