Biuletyn Informacji Publicznej

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo państwowe

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.

COM_CONTENT_READ_MOREPrzepisy wewnętrzne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej i zadaniach organów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.

COM_CONTENT_READ_MOREOrgany szkoły i ich kompetencje

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach dyrektora.

COM_CONTENT_READ_MOREDyrekcja i jej kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez dyrektora i organy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reńskiej Wsi.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w ZS-P w Reńskiej Wsi. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne